MÜÜGI- JA KASUTUSTINGIMUSED

1. Üldtingimused

1.1 E-poe kasutustingimusi (“Tingimused”) kohaldatakse kõikidele õigussuhetele, toodete (“Toode”) pakkumistele, tellimustele, müügitehingutele, mis leiavad aset e-poe kasutaja (“Klient”) ja e-poe www.rullsalong.ee (“E-pood”) omaniku Happybody OÜ (Müüja), registrikood 16566873, vahel.

1.2 Lisaks Tingimustele reguleerivad E-poe kasutamise käigus tekkivaid õigussuhteid kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid.

1.3 Müüja võib igal ajal Tingimusi muuta. Tingimuste muudatused avaldatakse veebilehel www.rullsalong.ee ja need jõustuvad koheselt peale avaldamist. E-poodi kasutades ja selle vahendusel tellimust esitades kinnitab Klient, et on Tingimustega nõustunud.

2. Hinnad

2.1 E-poe hinnad on toodud eurodes ning sisaldavad Eestis kehtivat käibemaksu (20%).

2.2 Hinnad ei sisalda Toote saatmiskulusid. Saatmiskulud kuvatakse E-poes enne ostu sooritamist, nii et Kliendil on võimalik nendega tutvuda ja valida endale sobiv variant.

2.3 Kui Klient tellib Toote väljaspoolt Euroopa Liitu, siis võivad Tootele kohalduda impordiga seotud kohustused ja tollimaksud, mis tasutakse Toote saabumisel sihtriiki. Sellised maksud tasub Klient. Maksu- ja tollipoliitika võib erineda riigiti, seetõttu soovitab Müüja Kliendil tutvuda võimalike lisanduvate maksudega enne Toote tellimist.

2.4 Müüja võib igal ajal muuta E-poest nähtuvaid hindu. Kõik muudatused avaldatakse veebilehel www.rullsalong.ee ning need jõustuvad alates avaldamise hetkest.

2.5 Kui Kliendi tellimus on esitatud enne kui hinnamuudatus on avaldatud, siis kohaldatakse Kliendile hinda, mis kehtis ostu sooritamise hetkel.

3. Tellimuse esitamine ja maksetingimused

3.1 Tellimuse esitamiseks vali E-poest sobiv toode ja vajuta nupule ”Lisa ostukorvi”. Vajutades nupule “Vaata ostukorvi” saab ostukorvis olevaid tooteid vaadata, koguseid muuta ja eemaldada. Samal lehel on näha ka saatmiskulud ja kokku summa.

3.2 Tellimust esitades on Klient kohustatud sisestama oma andmed – nimi, e-posti aadress, ettevõte (kui arve läheb firmale), saatmise aadress ja telefon. Lisaks saab soovi korral lisada märkmeid kohaletoimetamise kohta (nt pakiautomaadi puhul eelistatud asukoht). Klient on kohustatud kontrollima üle tasumise ja kohaletoimetamise info, kuna see, et Tooted jõuaksid Kliendini kiiresti ja probleemide vabalt sõltub Kliendi poolt esitatud informatsiooni korrektsusest.

3.3 E-poes saab tasuda turvaliselt SEB Pank AS vahendusel Eesti pankade (SEB, Swedbank, LHV, Luminor, Citadele) pangalinke kasutades. Klient tasub tellimust kinnitades 100% toote hinnast. Arveldamise valuuta on Euro.

3.4 Leping on sõlmitud hetkest, mil makse jõuab Müüja arveldusarvele.

4. Tarnetingimused

4.1 Toode tarnitakse (toimetatakse kohale) pärast makse laekumist Müüja arveldusarvele.

4.2 Müüja tarnib Toote Kliendile Omniva ja SmartPosti pakiautomaaditeenust kasutades, ainult Eesti piires. E-pood teavitab Klienti e-posti teel, kui toode on teele pandud ning annab teada paki jälgimiskoodi.

4.3 Toote kohaletoimetamine võtab Eesti-siseselt aega tavaolukorras kuni 3 tööpäeva. Kui selleks ajaks pole toode kohale jõudnud, siis võta Müüjaga ühendust e-posti aadressil info@rullsalong.ee. Kui ostetud Toote tarne viibib Müüjast sõltuvatel või sõltumatutel asjaoludel annab Müüja sellest Kliendile teada.

4.4 Müüja ei vastuta tarneviivituste või tekkinud probleemide eest juhul, kui viivitus või probleem on tekkinud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel sisestatud andmete ebatäpsusest.

5. Toote tagastamine

5.1 Peale toote kättesaamist on Kliendil aega 14 päeva, et Tootega tutvuda. Kui Klient ei ole mingil põhjusel Tootega rahul, siis on Kliendil õigus 14 päeva jooksul Toode tagasi saata, teavitades tagastamise soovist Müüjat e-posti aadressil info@rullsalong.ee.

5.2 Tagastatav Toode peab olema originaalpakendis ja samas seisukorras, mis Kliendini jõudes. Toode peab olema kasutamata ehk tootel ei tohi olla mingisuguseid märke, jälgi, kahjustusi, mida Tootel ei olnud Kliendini jõudes. Kasutamisjälgedega tagastatavaid Tooteid Müüja ei aktsepteeri ja need saadetakse tagasi Kliendile.

5.3 Juhul kui Klient saadab Toote tagasi vastavalt punkti 5.1 ja 5.2 tingimustele, siis tagastab Müüja Kliendile toote maksumuse (saatmiskulud jäävad kliendi kanda). Toote maksumus tagastatakse Kliendile mitte hiljem kui 14 päeva jooksul, alates hetkest, mis Klient on edastanud Müüjale tagastamisavalduse, tingimusel, et tagastatav Toode ise jõuab Müüjani selle aja (s.t 14 päeva) jooksul.

5.4 Kui Tootel esineb defekte, on Klient kohustatud kontakteeruma Müüjaga esimesel võimalusel selleks, et esitada vastav avaldus. Müüja asendab Toote või juhul kui see ei ole võimalik, tagastab Toote maksumuse. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Müüja ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

5.5 Müüja tasub Kliendi arvelduskontole (raha tagastatakse samale pangakontole, millelt toimus tasumine) tagastatud toote maksumuse ja transpordikulud (nii esialgse kui ka tagasisaatmise) 7-14 tööpäeva jooksul alates kauba tagasisaamise päevast.

Kaebusesse tuleb märkida:

  • Kliendi nimi ja kontaktandmed
  • Kaebuse esitamise kuupäev
  • Toote puuduse kirjeldus
  • Müüjale esitatav nõue
  • Lisa ostu sooritamist tõendav tellimuse number.

5.6 Müüjal on vastavalt Tarbijakaitseseadusele kohustus vastata kirjalikult 15 päeva jooksul. Tarbijakaitseseaduse leiab SIIT.

5.7 Müüja jätab endale õiguse lepingu lõpetamiseks juhul kui Kliendi poolt tellitud Toode telliti hetkel, mil E-poes esines tüpograafiline viga Toote hinna osas. Kui leping lõpetatakse, siis teavitatakse Klienti sellest e-posti teel ja Kliendile tagastatakse raha esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates Toote tellimisest.

5.8 Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist Kliendile.

6. Autoriõigus

6.1 E-poe sisu, seal hulgas, tekstid, graafika, logod, pildid, videod ja audio on kaitstud autoriõigustega, mis kuuluvad tervikuna Müüjale.

6.2 Keelatud on sellise punktis 6.1 nimetatud autoriõigustega kaitstud sisu reprodutseerimine, kopeerimine, muutmine või mingil muul viisil kasutamine ilma viiteta Müüjale.

7. Isikuandmete kasutamine ja kaitse

Isikuandmete kasutamise ja kaitse tingimused on leitavad aadressilt www.rullsalong.ee/privaatsuspoliitika

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1 Pooled vabanevad lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult, kui seda takistab vääramatu jõud, kusjuures pooled on kohustatud rakendama kõiki meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagada võimalikult suures ulatuses lepingu täitmine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle poole poolt, kes soovib viidata nimetatud asjaoludele kui alusele, et vabaneda seadusest tulenevast ja/või lepingus sätestatud vastutusest endale lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise eest. Vääramatuks jõuks ei ole lepingu tähenduses poole majandusliku olukorra muutus, halvad ilmastikuolud, hinnatõus, puhkus, pankrot ega ka pankrotihoiatus või hagi tagamine.

8.2 Müüja igasugune vastutus on piiratud Toote maksumusega.

8.3 Lingid, mis viivad E-poest teistele veebilehekülgedele ei ole Müüja kontrolli all ning Müüja ei vastuta mistahes kahjude eest, mis võivad tekkida seoses vastavate linkide kasutamisega.

9. Kohaldatav õigus

9.1 Tingimustele kohaldatakse Eesti õigust.

9.2 Kõik vaidlused Kliendi ja Müüja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui kompromissile ei jõuta on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse.

Uuendatud 17.11.2022